Hidroizolacija ravnih krovova i zelenih krovova

Krovovi, kao peta fasada, najizloženiji su konstruktivni element zgrade. Osim što štite zgradu od štetnih utjecaja atmosferilija, mogu biti neprohodni i prohodni, kao uporabljivi dio objekta u vidu terasa i zelenih krovova.

Sukladno željama naručitelja, projektnim rješenjima i fizikalnim zahtjevima objekata, izvodimo sve vrste izolaterskih tadova na svim vrstama krovova.

Ugrađujemo sve potrebne slojeve, od parne brane, toplinske izolacije, drenažnih slojeva, elemenata za odračivanje, završne izolacije ili zaštitnih  elemenata.

Pogledajte projekte na kojima smo radili ovu uslugu

3. listopada 2019.

HNK Rijeka: hidroizolacijski radovi

Hidroizolacijski radovi na ulaznoj terasi HNK Ivana Plemenitog Zajca u Rijeci: nakon skidanja postojeće hidroizolacije, nova se izolacija izvodila TPO membranom sa zaštitnim slojem 300g geotekstila. […]
3. listopada 2019.

Vatrogasni dom Belišće: energetska obnova

Energetska obnova vatrogasnog doma Belišće…  
3. listopada 2019.

Općinsko državno odvjetništvo Rijeka: hidroizolacija ravnog krova

Općinsko državno odvjetništvo Rijeka: Demontirali su se postojeći slojevi krova do betonske konstrukcije. Izvodili su se novi slojevi bitumenska parna brana, glazura u padu, polimercementni premaz, […]