Izvodimo sve vrste krovopokrivačkih radova, od izrade novih krovnih konstrukcija do sanacija postojećih, izrada nadstrešnica, sjenica i slično. Naše osoblje je certificirano za sve vrste krovovpokrivačkih radova, te obučeno za polaganje svih vrsta pokrova kao što su pečeni glineni proizvodi i betonski crijepovi (ravan crijep, utoreni crijep, žlijebnjaci, popratni elementi u ovisnosti o ponudi proizvođača), bitumenska šindra, drvena šindra, visokoprofilirani i niskoprofilirani limeni pokrovi, toplinsko-izolirani paneli, kanalice, polikarbonatni pokrovi, umjetne ploče (vlaknasto-cementne) ili prirodne ploče (kamen škriljevac), i drugi pokrovni materijali svih renomiranih proizvođača pokrova.

Pogledajte projekte na kojima smo radili ovu uslugu

15. listopada 2019.

Vojarna Našice: sanacija kosog krova

Sanacija krova građevine br.3 u krugu vojarne “132.brigade HV” Našice: Postojeći krovni pokrov od azbestno-cementnih ploča površine 1.500,00 m2 se demontira, komplet sa drvenom potkonstrukcijom i […]
14. listopada 2019.

Sveučilišni kampus u Puli: rekonstrukcija kosog krova, te armiranje i betoniranje stropne ploče

Sveučilišni kampus u Puli: demontiranje postojećih slojeva krova koji se sastoji od Kupa Kanalica, letvi, daske, tavelica, a ugrađuju se novi slojevi daske zaštićene fungicidnim premazom, […]
3. listopada 2019.

Stambena zgrada Vukovar: energetska obnova

Vukovar, 204.Vukovarske brigade 79-89: energetska obnova tri zgrade, toplinska izolacija fasade sa završnom silikatnom žbukom, toplinska izolacija kosog i ravnog dijela krova i izmjena pokrova, kosi […]