Hidroizolacija temelja, podruma i podzemnih garaža

Hidroizolacija ukopanih dijelova građevine je obavezna jer hidroizolacijom štitimo građevinu od prodora vode i vlage.

Odabir odgovarajućeg materijala, odnosno proizvoda, i pravilna ugradnja su izuzetno važni. Kasnija sanacija je vrlo složena i uzrokuje visoke troškove.

Naše stručno osposobljeno osoblje izrađuje sve vrste hidroizolacija, u ovisnosti o zahtjevima građevine, projektnom zadatku ili vrsti sanacije.građevine.