Hidroizolacija ravnih krovova i zelenih krovova

Krovovi, kao peta fasada, najizloženiji su konstruktivni element zgrade. Osim što štite zgradu od štetnih utjecaja atmosferilija, mogu biti neprohodni i prohodni, kao uporabljivi dio objekta u vidu terasa i zelenih krovova.

Sukladno željama naručitelja, projektnim rješenjima i fizikalnim zahtjevima objekata, izvodimo sve vrste izolaterskih tadova na svim vrstama krovova.

Ugrađujemo sve potrebne slojeve, od parne brane, toplinske izolacije, drenažnih slojeva, elemenata za odračivanje, završne izolacije ili zaštitnih  elemenata.

Pogledajte projekte na kojima smo radili ovu uslugu

1. prosinca 2011.
TC KAPPA OSIJEK

TC KAPPA OSIJEK

NAZIV PROJEKTA: TC KAPPA OSIJEK TRAJANJE: 09.2008. – 12.2011.
1. studenoga 2011.
TERMOELEKTRANA SISAK

TERMOELEKTRANA SISAK

NAZIV PROJEKTA: TERMOELEKTRANA SISAK TRAJANJE: 10. 2011. do 11.2011.
1. listopada 2010.
SUPERNOVA I BAUMAX, KARLOVAC

SUPERNOVA I BAUMAX, KARLOVAC

NAZIV PROJEKTA: SUPERNOVA I BAUMAX, KARLOVAC TRAJANJE: Supernova 11.2009. – 03.2010., Baumax: 07.2010. – 10.2010.