Krute hidroizolacije kod sanacije kapilarne vlage

Kapilarna vlaga najveći je problem koji može ozbiljno ugroziti uporabivost građevine i zdravlje korisnika objekta. Pojavljuje se kao uobičajena fizikalna osobina prolaska vlage kroz pore zidanih konstrukcija, te u ovisnosti o poroznosti istih, brže ili sporije pridonosi oštećenju objekta.

Sprječava se na način da se mehaničkim putem prekine u najnižem mogućem dijelu konstrukcije kampadnim presijecanjem zidanog elementa te uvlačenjem hidroizolacijske ljepenke, ili pak zasićivanjem zidanog elementa na način da se vrši bušenje i ugradnja injektora, te ubrizgavanjem specijalnih tekićina ili smola koje svojim djelovanjem vežu unutar mikropora konstrukcije, te na taj način čine vodonepropusnu barijeru.

.