Sukladno energetskim i fizikalnim zahtjevima građevinskih objekata, možemo ponuditi i izvođenje ETICS kontaktne toplinsko-izolacijske sustave. Kao toplinsko-izolacijski materijal, a sve u ovisnosti o zahtijevima objekta, projekta ili željama naručitelja, ugrađujemo fasadne sustave koji se temelje na polaganju ploča ekspandiranog polistirena (EPS), fenolnih ploča, ekstrudiranog polistirena  u područjima većih zahtjeva za tvrdoćom i trajnošću kao što su podnožja građevine (XPS), ili sustav s pločama mineralne vune.

Kao završni dekorativni sloj  ETICS sustava nudimo velik izbor završno-dekorativnih žbuka koja, ovisno o tipu korištenog veziva, može biti: plemenita mineralna žbuka, silikatna, silikatno-silikonska, silikonska i akrilatna žbuka, te izgked kulira. Odabirom veličine zrna i gore navedenog veziva moguće je dobiti različite tipove tekstura i strukture žbuke.

Pogledajte projekte na kojima smo radili ovu uslugu

15. listopada 2019.

Upravna zgrada Zetović d.o.o. Osijek: fasaderski radovi

Upravna zgrada Zetović d.o.o. Osijek: izvođenje fasaderskih radova u ETICS sustavu. Debljina toplinske izolacije 15 cm EPS, te završna silikatna žbuka.  
15. listopada 2019.

Prirodoslovna gimnazija i tehnička škola Ruđer Bošković i Medicinska škola u Osijeku: energetska obnova

Prirodoslovna gimnazija i tehnička škola Ruđer Bošković i Medicinska škola u Osijeku: izvođenje radova na energetskoj obnovi. Izvode se fasaderski, hidorizolacijski radovi i izmjena stolarije. Na […]
14. listopada 2019.

Vatrogasni dom Belišće: energetska obnova zgrade

Vatrogasni dom Belišće, energetska obnova zgrade; -sanacija ravnog krova, toplinska izolacija, TPO membrana kao hidroizolacija i zaštita izolacije kamenim oblutcima -toplinska izolacija svih zidova sa unutarnje […]