Rekonstrukcija i prenamjena poslovne zgrade Valpovo
31. kolovoza 2023.

Hidroizolacija ravnog krova stambene zgrade Osijek

Vijenac Ivana Meštrovića 1A u Osijeku
Izvođenje bitumenske parne brane, toplinske izolacije i dva sloja bitumenske hidroizolacijske membrane s posipom.