Hidroizolacija ravnih krovova i zelenih krovova

Krovovi, kao peta fasada, najizloženiji su konstruktivni element zgrade. Osim što štite zgradu od štetnih utjecaja atmosferilija, mogu biti neprohodni i prohodni, kao uporabljivi dio objekta u vidu terasa i zelenih krovova.

Sukladno željama naručitelja, projektnim rješenjima i fizikalnim zahtjevima objekata, izvodimo sve vrste izolaterskih tadova na svim vrstama krovova.

Ugrađujemo sve potrebne slojeve, od parne brane, toplinske izolacije, drenažnih slojeva, elemenata za odračivanje, završne izolacije ili zaštitnih  elemenata.

Pogledajte projekte na kojima smo radili ovu uslugu

3. listopada 2019.

Policijska škola Zagreb: sanacija krovova škole, skladišta i radionice

Policijska škola Zagreb: krovovi su Srednja škola, skladište i radionica. Skladište i Radionica – demontirali su se postojeći slojevi (na dijelu trapezni lim i drvena konstrukcija, […]
3. listopada 2019.

Mrtvačnica na groblju u Našicama: sanacija ravnog krova

Sanacija krova – Mrtvačnica na groblju u Našicama; radovi će se izvoditi u II faze. Prva faza, ugovorena, obuhvaća: Skidanje svih slojeva postojećeg krova, izvedba parne […]
3. listopada 2019.

Stambena zgrada Osijek: energetska obnova

Energetska obnova višestambene zgrade u Osijeku, Lošinjska 45 i 47: Izvedena toplinska izolacija fasade iz EPS-a debljine 15 cm sa završnom obradom žbukom 2 mm u […]