Hidroizolacija ravnih krovova i zelenih krovova

Krovovi, kao peta fasada, najizloženiji su konstruktivni element zgrade. Osim što štite zgradu od štetnih utjecaja atmosferilija, mogu biti neprohodni i prohodni, kao uporabljivi dio objekta u vidu terasa i zelenih krovova.

Sukladno željama naručitelja, projektnim rješenjima i fizikalnim zahtjevima objekata, izvodimo sve vrste izolaterskih tadova na svim vrstama krovova.

Ugrađujemo sve potrebne slojeve, od parne brane, toplinske izolacije, drenažnih slojeva, elemenata za odračivanje, završne izolacije ili zaštitnih  elemenata.

Pogledajte projekte na kojima smo radili ovu uslugu

1. listopada 2015.
CARINA, UMAG

CARINA UMAG

NAZIV PROJEKTA: CARINA, UMAG TRAJANJE: 05.2015. do 10.2015.
1. srpnja 2013.
BIOS, OSIJEK

BIOS, OSIJEK

NAZIV PROJEKTA: BIOS, OSIJEK TRAJANJE: 04.2013 – 07.2013.
1. prosinca 2011.
BIOLOŠKI PROČIŠČIVAČ OTPADNIH VODA, KARLOVAC

BIOLOŠKI PROČIŠČIVAČ OTPADNIH VODA, KARLOVAC

NAZIV PROJEKTA: BIOLOŠKI PROČIŠČIVAČ OTPADNIH VODA, KARLOVAC TRAJANJE: 09.2010 – 12.2011.