Prisutnost vode u zidovima može  izazvati brojne poteškoće objekta, ali i u životu ljudi koji u njemu borave. Posljedice su nepovoljno utjecanje na temperaturni faktor, mrlje, plijesan ili čak otpadanje završnih slojeva sa zidova, a u težim slučajevima zidne strukture trpe i oštećenja koja se teško saniraju.

Prodor vlage moguć je duž cijele vertikale objekta, odnosno duž fasadnog zida i zato se na tržištu nalazi širok izbor proizvoda, raznih premaza i vodonepropusnih materijala za fasade. Također je u našoj ponudi i prekid toka kailarne vlage injektiranjem do potpunog zasićenja horizontalnog pravca, kako bi kapilarnost bila sprječena.