TC Pevec Čakovec: sanacija ravnog krova
2. listopada 2019.
INA Maziva Zagreb: sanacija ravnog krova
2. listopada 2019.

Končar d.d.: sanacija ravnog krova

Končar d.d.: Sanacija ravnog krova transportnog ulaza – uklanjanje postojećih slojeva hidroizolacije, te dobava i postavljanje nove toplinske izolacije od PIR ploča i FPO hidroizolacije.