Opća bolnica Zadar: sanacija ravnog krova pedijatrije