Izvodimo sve vrste krovopokrivačkih radova, od izrade novih krovnih konstrukcija do sanacija postojećih, izrada nadstrešnica, sjenica i slično. Naše osoblje je certificirano za sve vrste krovovpokrivačkih radova, te obučeno za polaganje svih vrsta pokrova kao što su pečeni glineni proizvodi i betonski crijepovi (ravan crijep, utoreni crijep, žlijebnjaci, popratni elementi u ovisnosti o ponudi proizvođača), bitumenska šindra, drvena šindra, visokoprofilirani i niskoprofilirani limeni pokrovi, toplinsko-izolirani paneli, kanalice, polikarbonatni pokrovi, umjetne ploče (vlaknasto-cementne) ili prirodne ploče (kamen škriljevac), i drugi pokrovni materijali svih renomiranih proizvođača pokrova.

Pogledajte projekte na kojima smo radili ovu uslugu

2. listopada 2019.

Stambena zgrada Vukovar: postavljanje fasade i krova od lima

Stambena zgrada Vukovar: postavljanje fasade i krova od falcanog aluminijskog lima.  
2. listopada 2019.

OŠ Škurinje Rijeka: energetska obnova fasade, ravnog i kosog krova

Energetska obnova OŠ Škurinje: -izmjena kompletne vanjske stolarije- bravarije nova Aluminijska plastificirana bravarija -toplinska izolacija pročelja kamenom vunom i izradom završene dekorativne silikatne žbuke. -izvedba ravnog […]
2. listopada 2019.

Policijska akademija visoka škola Zagreb

Policijska akademija Zagreb: na postojeću podlogu ugrađivali su se C i Z profili izrađeni od čeličnog lima. Između profila ugrađivala se kamena vuna debljine 20 cm, […]