Obnova OŠ Tone Peruška Pula
17. kolovoza 2023.
Izolaterski radovi objekata Retail park Branimirova Zagreb
17. kolovoza 2023.

Nexe d.d. – zamjena krovnog pokrova

Zamjena krovnog pokrova na južnoj strani skladišta sirovine u tvornici cementa Nexe d.d.-a