Ribarnica Rijeka – sanacija kosog krova
17. kolovoza 2023.
Nexe d.d. – zamjena krovnog pokrova
17. kolovoza 2023.

Obnova OŠ Tone Peruška Pula

OBNOVA KROVA OŠ TONE PERUŠKA U PULI
Izvedeni su radovi otkrivanja krovne površine od kanalica položenih u mort, čišćenje krovne površine do betonske podloge, demontaža starih horizontalnih i vertikalnih oluka, demontaža postojećih gromobrana, postavljanje letvi, kontraletvi i dodatnih letvi na očišćenu betonsku podlogu na koje se pričvršćuju nove kanalice, montaža nove opšavne limarije, horizontalnih i vertikalnih oluka te postavljanje nove gromobranske instalacije.
Kanalice na pokrovu nižeg vijenca bile su položene u mort, te su nove kanalice ugrađene na isti način nakon sanacije.