Sanacija lučnog krova stambene zgrade J.J.Strossmayera 203, Osijek
20. listopada 2017.
Klinika za kirurgiju, KBC Osijek
10. studenoga 2017.

Zavod za maksilofacijalnu i oralnu kirurgiju, KBC Osijek

ZAVOD ZA MAKSILOFACIJALNU I ORALNU KIRURGIJU, KBC OSIJEK

Renoviranje Zavoda za maksilofacijalnu i oralnu kirurgiju odrađeno je krajem prošle godine.
Obuhvaćeno je uređenje sanitarnih čvorova, invalidskog Wc-a, sobe za sestre, dijela bolesničkih soba, kuhinje i hodnika.

Radivi koje smo izvodili:

– odbijanje kompletnih postojećih pločica u sanitarnim čvorovima i kupaonici sa demontažom kompletne opreme i dotrajalih instalacija, postavljanje novih te prenamjena kupaonice u invalidski WC za potrebe teško pokretnih i nepokretnih osoba
– izmjena zidnih pločica u hodnicima sa postavljanjem PVC odbojnika na zadanoj visini zida kako bi se spriječilo oštećenje pločica prilikom prijevoza pacijenata kolicima i bolesničkim krevetima
– postavljanje novog PVC poda i spuštenog limenog stropa sa novim prilagođenim elektroinstalacijama i novom ugrađenom rasvjetom
– uređenje sobe za sestre sa kompletnom izmjenom elektroinstalacija za nove ugrađene svjetiljke u novo izvedenom spuštenom stropu, izmjena postojeće drvene stolarije sa novim pozicijama iz aluminijskih profila, novim PVC podom, sanitarnom opremom i završnom obradom zidova bijelom disperzivnom bojom, a do 1,50m visine zida obrada vodoperivom bijelom bojom