Sanacija lučnog krova stambene zgrade J.J.Strossmayera 203, Osijek

Rashladna stanica – KBC Rijeka
16. listopada 2017.
Zavod za maksilofacijalnu i oralnu kirurgiju, KBC Osijek
31. listopada 2017.

Sanacija lučnog krova stambene zgrade J.J.Strossmayera 203, Osijek

SANACIJA LUČNOG KROVA STAMBENE ZGRADE J.J.STROSSMAYERA 203, OSIJEK

U travnju ove godine izvedena je sanacija lučnog krova stambene zgrade u Strossmayerovoj ulici. Postojeći pokrov je od falcanog cinkotit lima, na većim dijelovima trune i samim time procuruje, te je bila potrebna sanacija hidroizolacijskom PVC membranom.

Krovna ploha je lučna, te zbog toga za sanaciju je potrebno postaviti cijevnu fasadnu skelu, falcevi na limenom pokrovu se izravnavaju, postavlja se razdjelni sloj geotekstila, polaže se PVC membrana debljine 1,5 mm koja se postavlja mehaničkim pričvršćivanjem i varenjem toplim zrakom. Postojeći prodori i novi odzračnici obrađuju se PVC membranom.