Zavod za maksilofacijalnu i oralnu kirurgiju, KBC Osijek
31. listopada 2017.
Hrvatska pošta, Područni ured Susedgrad, Zagreb
17. studenoga 2017.

Klinika za kirurgiju, KBC Osijek

Prošli mjesec smo završili sanaciju krova iznad nove Kirurgije KBC Osijek.

Kratak opis radova:
Postojeći pokrov je cinkotit lim na daščanoj oplati sa bitumenskom ljepenkom ispod lima. Zbog nekompatibilnosti materijala bitumenske ljepenke i cinkotit lima dolazi do truljenja lima, procurivanja krova, a time i do propadanja daščane podloge sa drvenom potkonstrukcijom. Sanacijom je predviđeno skidanje lima, izmjena dotrajalih dijelova daščane podloge i potkonstrukcije. Postavljanje razdjelnog sloja geotekstila i PVC membrane mehanički pričvršćene o podlogu i varene na spojevima vrućim zrakom uz izmjenu postojećih slivnika i odzračnika za isušivanje podloge ispod PVC membrane.