Pročišćivač otpadnih voda grada Osijeka u Nemetinu: hodroizolacija ravng krova
15. listopada 2019.
Prirodoslovna gimnazija i tehnička škola Ruđer Bošković i Medicinska škola u Osijeku: energetska obnova
15. listopada 2019.

Vojarna Našice: sanacija kosog krova

Sanacija krova građevine br.3 u krugu vojarne “132.brigade HV” Našice: Postojeći krovni pokrov od azbestno-cementnih ploča površine 1.500,00 m2 se demontira, komplet sa drvenom potkonstrukcijom i dijelom toplinskom izolacijom od mineralne vune 5cm sa dva sloja krovne ljepenke, mijenjaju se dotrajali drveni dijelovi, demontiraju se postojeći oluci i opšavi iz pocinčanog lima, kompletna površina se premazuje sredstvom protiv crvotočina, postavljaju se limeni opšavi iz bojanog lima u RAL-u panela i horizontalni oluci te pokrov termoizoliranim panelima deb.12cm u RAL-u 9006. nakon izvedbe pokrova, rade se razni opšavi i spojevi, obrađuju prodori, postavljaju vertikalni oluci iz bojanog lima. Izvodi se nova gromobranska instalacija kao i instalacija grijača oluka.