Pročišćivač otpadnih voda grada Osijeka u Nemetinu: hodroizolacija ravng krova

Vatrogasni dom Belišće: energetska obnova zgrade
14. listopada 2019.
Vojarna Našice: sanacija kosog krova
15. listopada 2019.

Pročišćivač otpadnih voda grada Osijeka u Nemetinu: hodroizolacija ravng krova

Pročišćivač otpadnih voda grada Osijeka u Nemetinu- izvođeni su hidroizolaterski radovi na ravnome krovu. Ugrađivana je pvc hidroizolacijska membrana, novi slivnici, i toplinska izolacija na vertikalim površinama (atikama).