Prirodoslovna gimnazija i tehnička škola Ruđer Bošković i Medicinska škola u Osijeku: energetska obnova

Vojarna Našice: sanacija kosog krova
15. listopada 2019.
Upravna zgrada Zetović d.o.o. Osijek: fasaderski radovi
15. listopada 2019.

Prirodoslovna gimnazija i tehnička škola Ruđer Bošković i Medicinska škola u Osijeku: energetska obnova

Prirodoslovna gimnazija i tehnička škola Ruđer Bošković i Medicinska škola u Osijeku: izvođenje radova na energetskoj obnovi. Izvode se fasaderski, hidorizolacijski radovi i izmjena stolarije. Na fasadi se ugrađuje toplinska izolacija debljine 5 cm vune, te završni sloj silikatne žbuke. Ravni krov izvodi se u slojevima toplinske izolacije debljine 20 cm i pvc hidroizolacijska membrana.