Vatrogasni dom Belišće: energetska obnova zgrade

Sveučilišni kampus u Puli: rekonstrukcija kosog krova, te armiranje i betoniranje stropne ploče
14. listopada 2019.
Pročišćivač otpadnih voda grada Osijeka u Nemetinu: hodroizolacija ravng krova
15. listopada 2019.

Vatrogasni dom Belišće: energetska obnova zgrade

Vatrogasni dom Belišće, energetska obnova zgrade;
-sanacija ravnog krova, toplinska izolacija, TPO membrana kao hidroizolacija i zaštita izolacije kamenim oblutcima
-toplinska izolacija svih zidova sa unutarnje strane koji graniče sa vanjskim prostorom, obloga gipsanim pločama i krečenje
-izmjena drvene stolarije u novu PVC stolariju
-vađenje svih podnih obloga i postavljanje novih, laminati u uredima, ostalo keramičke pločice
-soboslikarski radovi, sanacija tornja i svih ab površina zgrade, strojarske i elektroinstalacije