Sveučilišni kampus u Puli: rekonstrukcija kosog krova, te armiranje i betoniranje stropne ploče

Klek:ugradnja toplinske i hidroizolacije ravnog krova
14. listopada 2019.
Vatrogasni dom Belišće: energetska obnova zgrade
14. listopada 2019.

Sveučilišni kampus u Puli: rekonstrukcija kosog krova, te armiranje i betoniranje stropne ploče

Sveučilišni kampus u Puli: demontiranje postojećih slojeva krova koji se sastoji od Kupa Kanalica, letvi, daske, tavelica, a ugrađuju se novi slojevi daske zaštićene fungicidnim premazom, Gutta 3 Punti i ugrađuju se nove Kupa Kanalice.