RDC Elektroslavonija Osijek – HEP d.o.o.
10. listopada 2017.
Sanacija lučnog krova stambene zgrade J.J.Strossmayera 203, Osijek
20. listopada 2017.

Rashladna stanica – KBC Rijeka

Sanacija objekta Rashladne stanice KBC Rijeka

Radovi koji su se izvodili:

-bilo je potrebno demontirati postojeće betonske ploče, te skinuti i očistiti sve postojeće slojeve do zdrave površine nakon čega su izvedeni armiranobetonski temelji za krovni rashladni uređaj
-nakon toga varena je parna brana sa uloškom od aluminijske folije i staklenog voala na prethodno premazanu površinu sa hladnim bitumenskim premazom
-na parnu branu slaže se toplinska izolacija XPS-a u sloju od 16cm
-na toplinsku izolaciju postavlja se razdjelni sloj geotekstila gustoće 300 g/m2 te se vari hidroizolacijska TPO membrana debljine 1,5mm, postavlja se mehaničkim pričvršćivanjem i varenjem toplim zrakom
-demontirali smo postojeće te montirali nove slivnike sa odgovarajućom metalnom prirubnicom i zaštitnom rešetkom i ugradili nove TPO odzračnike -izvedeni su završni detalji na obodnim zidovima, ugrađene putz trake, kutni i kutni okapni detalji od profiliranog kaširanog TPO lima
-sanacija zidne penjalice za krov i metalne ograde sa čišćenjem stare boje i bojenje novom temeljnom i završnom bojom za metal u tonu kao i postojeći