Klinika za kirurgiju, KBC Osijek
10. studenoga 2017.
Objekti za bistrenje vode – Vodovod grada Vukovara
11. prosinca 2017.

Hrvatska pošta, Područni ured Susedgrad, Zagreb

Objekt: Hrvatska pošta, Područni ured 10090 (Susedgrad), Zagreb 

Vrsta radova: Sanacija ravnog krova poslovnice

Razdoblje izvođenja: Svibanj – lipanj, 2017

Na objektu PU Susedgrad izvodili smo radove sanacije ravnog krova koji je ranije djelomično saniran zbog curenja i oštećene hidroizolacije. Predmetom našeg ugovora bilo je saniranje postojećih oštećenja, uklanjanje oštećenih dijelova, postavljanje projektiranih slojeva toplinske i hidroizolacije te zamjena svjetlosne trake koja se nalazi iznad prolaza za pješake. Na krov je ugrađena mineralna vuna te hidroizolacijska membrana od mekog PVC-a Sikaplan 18G. Također smo izmijenili postojeću instalaciju zaštite od munja te sanirali odvodne žlijebove.