Objekti za bistrenje vode – Vodovod grada Vukovara

Hrvatska pošta, Područni ured Susedgrad, Zagreb
17. studenoga 2017.
Sanacija terase hotela Grabovac, Grabovac bb Plitvička jezera
25. siječnja 2018.

Objekti za bistrenje vode – Vodovod grada Vukovara

Sanirali smo četiri objekata za bistrenje vode, dva krajem prošle i dva početkom ove godine.

Kratak opis radova:

– Nakon ispuštanja vode iz spremnika bazena za sanaciju zidnih i stropnih površina te kanala kojima cirkulira voda bilo je potrebno montirati cijevnu fasadnu skelu sa radnom platformom, sa koje su se odvijali radovi sanacije u gornjem dijelu bazena (dubina bazena 10m’).

– Sve površine su se morale pripremiti za sanaciju skidanjem trošnih dijelova žbuke i nanosa boje do zdrave površine, što je izvedeno visokotlačnim strojem pod pritiskom 300 bara.

– Sanacija je izvedena po Mapei recepturi i odgovarajućim materijalima; vidljiva armatura se zaštitila od korozije jednokomponentnim premazom Mapefer 1K, nakon čega su se izravnavali zidovi i stropovi grubom i finom žbukom Mapegraut T40. Izvršena je priprema površine glet masom, nakon čega se bojalo bijelom Elastokolor bojom uz prethodno nanošenje preimera.

– Nakon pripreme poprečni kanali su se prebojali dvokomponentnim vodonepropusnim premazom Mapecoat I 24 u plavoj boji koji je otporan na kiseline, kemikalije za bistrenje vode, smrzavanje i UV zrake sunca, a ujedno ne smije negativno utjecati na kvalitetu vode za ljudsku potrošnju.