Stambena zgrada Vukovar: energetska obnova

OŠ Zamet Rijeka: hidroizolacija ravnog krova
3. listopada 2019.
Stambena zgrada Osijek: energetska obnova
3. listopada 2019.

Stambena zgrada Vukovar: energetska obnova

Vukovar, 204.Vukovarske brigade 79-89: energetska obnova tri zgrade, toplinska izolacija fasade sa završnom silikatnom žbukom, toplinska izolacija kosog i ravnog dijela krova i izmjena pokrova, kosi dio aluminijski falcani bojani lim, a ravni dio gumene ploče.