Stambena zgrada Osijek: energetska obnova

Stambena zgrada Vukovar: energetska obnova
3. listopada 2019.
Mrtvačnica na groblju u Našicama: sanacija ravnog krova
3. listopada 2019.

Stambena zgrada Osijek: energetska obnova

Energetska obnova višestambene zgrade u Osijeku, Lošinjska 45 i 47: Izvedena toplinska izolacija fasade iz EPS-a debljine 15 cm sa završnom obradom žbukom 2 mm u odabranim tonovima po Ceresit etics sustavu, sa djelomičnom izmjenom PVC stolarije i aluminijskih klupčica. Obnova ravnog krova izvedena je u smislu toplinske izolacije iz kamene vune debljine 20 cm i završnog sloja TPO membranom sa obradom detalja krovnih prodora i povišenjem izlaza na krov te izrada novih poklopaca iz aluminijskog lima sa toplinskom izolacijom i mogućnošću zaključavanja. Također je izvedena i nova gromobranska instalacija na ravnom krovu.