Policijska škola Zagreb: sanacija krovova škole, skladišta i radionice

Mrtvačnica na groblju u Našicama: sanacija ravnog krova
3. listopada 2019.
Općinsko državno odvjetništvo Rijeka: hidroizolacija ravnog krova
3. listopada 2019.

Policijska škola Zagreb: sanacija krovova škole, skladišta i radionice

Policijska škola Zagreb: krovovi su Srednja škola, skladište i radionica. Skladište i Radionica – demontirali su se postojeći slojevi (na dijelu trapezni lim i drvena konstrukcija, a a drugom šljunak), ugrađivala se nova toplinska izolacija izrađena od kamene vune, TPO hidroizolacijska membrana, te novi šljunak. Srednja škola – na postojeću hi ugrađivala se kamena vuna, tpo membrana, geotekstil, šljunak, ….