Općinsko državno odvjetništvo Rijeka: hidroizolacija ravnog krova

Policijska škola Zagreb: sanacija krovova škole, skladišta i radionice
3. listopada 2019.
Vatrogasni dom Belišće: energetska obnova
3. listopada 2019.

Općinsko državno odvjetništvo Rijeka: hidroizolacija ravnog krova

Općinsko državno odvjetništvo Rijeka: Demontirali su se postojeći slojevi krova do betonske konstrukcije. Izvodili su se novi slojevi bitumenska parna brana, glazura u padu, polimercementni premaz, geotekstil, toplinska izolacija od ekspandiranog polistirena, geotekstil, TPO hi membrana, geotekstil,kulir kocke.
Na fasadi se ugrađuje kamena vuna i silikatna žbuka fine strukture.