Demontaža postojećeg krovnog izlaza na krov i limenog opšava

Izolaterski radovi na ravnom krovu trgovačkog centra Retail Park Radnička Zagreb
17. kolovoza 2023.
Ribarnica Rijeka – sanacija kosog krova
17. kolovoza 2023.

Demontaža postojećeg krovnog izlaza na krov i limenog opšava

Demontaža postojećeg krovnog izlaza na krov i limenog opšava.
Dobava i ugradnja svjetlosne dvoslojne kupole tip kupola 44MBM.
Obrada atike bitumenskom trakom BARUPLAN TOP PVS 5D i stjenki kupole trakom BUSSCHERPLAN 1500CX.