Izolaterski radovi na ravnom krovu trgovačkog centra Retail Park Radnička Zagreb

Hrvatske pošte u Osijeku- sanacija lučnog krova
17. kolovoza 2023.
Demontaža postojećeg krovnog izlaza na krov i limenog opšava
17. kolovoza 2023.

Izolaterski radovi na ravnom krovu trgovačkog centra Retail Park Radnička Zagreb

Izolaterski radovi na ravnom krovu trgovačkog centra Retail Park Radnička, Zagreb (postavljanje parne brane, toplinske izolacije mineralna vuna Rockwool te hidroizolacija membranom Sarnafil TS-77 20 uz obradu detalja.