Stambena zgrada Vukovar: postavljanje fasade i krova od lima