Zgrada Ilica Zagreb: sanacija ravnog krova
2. listopada 2019.
Stambena zgrada Beli Manastir: sanacija terasa i balkona
3. listopada 2019.

PPO Kvarner: energetska obnova

Energetska obnova PPO Kvarner,
– izmjena postojeće stolarije, nova PVC stolarija
– toplinska izolacija pročelja kamenom vunom i izvođenje završne dekorativne silikonske žbuke
– izvedba ravnog krova TPO hidroizolacijskom membranom sa prethodno postavljenom toplinskom izolacijom od kamene vune.
-sanacija stropova vanjskih terasa sa izradom metalne podkonstrukcije i postavljanjem cementnih ploča-AQUA paneli.
-sanacija stropova i dijela zidova /suteren/ u vrtićkim odjeljenjima sa izradom gipsanih spuštenih stropova i toplinskom izolacijom.
-sanacija terasa i vanjskog stubišta izradom hidroizolacije i postavljanjem protukliznih keramičkih pločica.
– bojanje metalne ograde terasa, stubišta i zaštitnih rešetki na prozorima.
-izmjena dijela rasvjetnih tijela na terasama i u dijelu vrtićkih jedinica.