OŠ Škurinje Rijeka: energetska obnova fasade, ravnog i kosog krova

Vodovod Osijek: hidroizolacija ravnog krova
2. listopada 2019.
Tehnička škola Rijeka: hidroizolacija ravnog krova
2. listopada 2019.

OŠ Škurinje Rijeka: energetska obnova fasade, ravnog i kosog krova

Energetska obnova OŠ Škurinje:
-izmjena kompletne vanjske stolarije- bravarije nova Aluminijska plastificirana bravarija
-toplinska izolacija pročelja kamenom vunom i izradom završene dekorativne silikatne žbuke.
-izvedba ravnog krova TPO hidroizolacijskom membranom sa prethodno postavljenom toplinskom izolacijom od kamene vune.
-gromobranska instalacija ravnih i kosih krovova.
-sanacija kosih krovova- demontaža postojećih azbestnih pokrovnih ploča sa saniranjem daščane podloge i postavljanjem vlakneno-cementnih bojanih pokrovnih ploča.
– izmjena postojećih rasvjetnih tijela unutar zgrada i na pročeljima objekata.
– sanacija centralnog grijanja
-bojanje metalne ograde i zaštitnih rešetki na prozorima dvorane.
-postavljanje podnih protukliznih keramičkih pločica na ulazima u zgrade.
-uređenje dijela okoliša