DOM ZDRAVLJA BELI MANASTIR
DOM ZDRAVLJA BELI MANASTIR
1. prosinca 2015.
VODOVOD OSIJEK
VODOVOD OSIJEK
1. veljače 2016.

OŠ RIVARELA, NOVIGRAD

NAZIV PROJEKTA: OŠ Scuola elementare RIVARELA, Novigrad

U toku prošle godine izvodili smo građevinsko obrtničke radove na OŠ Rivarela u Novigradu. Većina radova obuhvaćala je kompletnu sanaciju krovnih i fasadnih površina, te zamjenu stolarije. 

 • Hidroizolacija – ravni krovovi
  Na ravnim krovovima izvodili su se radovi u sljedećim fazama:
  – demontaža postojećih limova, te čelične konstrukcije
  – po završetku radova izvodili su se novi slojevi ravnoga krova u slojevima: parna brana Busscher Aluplan AL3, mineralna kamena vuna Monrock Energy debljine 16 cm, hidroizolacijska membrana Buesscherplan 1500 CX
 • Fasada
  Fasaderski radovi su se izvodili na način da su se prvo pažljivo uklonili betonski brisoleji, te se izvodila nova fasada u sustavu Murexin; kamena vuna debljine 10 cm i završni slojevi akrilne žbuke debljine 1,5 mm tim Energy Creative.
  Na objektu se također ugrađivala nova aluminijska stolarija u smeđoj boji. Radove je izvodila kooperantska tvrtka Zetović. 
 • Kosi krovovi
  Na kosim krovovima izvodili su se radovi u sljedećim fazama:
  – demontaža postojećih slojeva krova (kupa kanalica, drvena građa, toplinska izolacija, limarija)
  – po završetku radova demontaže na postojeću betonsku ploču ugrađivali su se novi slojevi krova u sljedećim slojevima: drvene grede dim 10/14 cm koja je prije ugradnje zaštićena antifungicidnim premazom, toplinska izolacija tip Ursa FDP 2 debljine 16 cm, daščana oplata, bitumenske valovit ploče Gutta 3 punti, te završni pokrov kupa kanalicama

Uz navedene radove izvodili su se i sljedeći radovi:
– demontaža i montaža postojećih klima po završetku radova
– demontaža limarije te ugradnja nove u smeđem tonu
– izrada staze oko objekta
– demontaža prozora na krovnim površinama, te zatvaranje nastalih otvora ytong blokom
– ugradnja keramičkih pločica
– ličenje učionica