AUTO KAMP KORANA
AUTO KAMP KORANA
1. ožujka 2016.
KBC RIJEKA 8
KBC RIJEKA
14. travnja 2017.

KOESTLIN BJELOVAR

KOESTLIN BJELOVAR

NAZIV PROJEKTA: KOESTLIN BJELOVAR

TRAJANJE: 06.2015. – 04.2016.

USLUGE:

  • Kosi krovovi
  • Ostalo – razni građevinsko-obrtnički radovi (armirano-betonski radovi, zidarski radovi i dr..)