Upravna zgrada Zetović d.o.o. Osijek: fasaderski radovi

Prirodoslovna gimnazija i tehnička škola Ruđer Bošković i Medicinska škola u Osijeku: energetska obnova
15. listopada 2019.
Sanacija ravnog krova restorana “Končar”
17. kolovoza 2023.

Upravna zgrada Zetović d.o.o. Osijek: fasaderski radovi

Upravna zgrada Zetović d.o.o. Osijek: izvođenje fasaderskih radova u ETICS sustavu. Debljina toplinske izolacije 15 cm EPS, te završna silikatna žbuka.