Ruđer Bošković i Medicinska škola Osijek – energetska obnova

Zdravstvena stanica Jug II Osijek – energetska obnova
17. kolovoza 2023.
Hrvatske pošte u Osijeku- sanacija lučnog krova
17. kolovoza 2023.

Ruđer Bošković i Medicinska škola Osijek – energetska obnova

Ruđer Bošković i Medicinska škola Osijek – energetska obnova: mjenjana je stolarija, fasada sa vunom od 15 cm, a na krov je stavljena parna brana, vuna od 20 cm i PVC membrana.