Energetska obnova dječjeg vrtića “Zeko” Slatina
1. listopada 2019.
Vodovod Osijek: hidroizolacija ravnog krova
2. listopada 2019.

Policijska akademija visoka škola Zagreb

Policijska akademija Zagreb: na postojeću podlogu ugrađivali su se C i Z profili izrađeni od čeličnog lima. Između profila ugrađivala se kamena vuna debljine 20 cm, a na vunu se postavljala parna brana te trapezni lim T 40.

Ugradnja šljunka na prethodno ugrađenu toplinsku izolaciju (kamena vuna) i TPO membranu.