Ruđer Bošković i Medicinska škola Osijek – energetska obnova
17. kolovoza 2023.
Izolaterski radovi na ravnom krovu trgovačkog centra Retail Park Radnička Zagreb
17. kolovoza 2023.

Hrvatske pošte u Osijeku- sanacija lučnog krova

Na objektu Hrvatske pošte u Osijeku, Jablanova 2, izvršili smo sanaciju lučnog krova:
– skidanje salonit ploča sa zbrinjavanjem otpada, sa postojećom podkonstrukcijom, toplinskom izolacijom, demontaža postojeće limarije i gromobranske instalacije
– postavljanje parne brane, toplinske izolacije iz mineralne vune u dva sloja po 10cm i pokrivanje krova hidroizolacijskom membranom Sikaplan 18G
– postavljanje nove limarije iz bojanog pocinčanog lima RAL 7016
– izrada nove gromobranske instalacije