Sukladno energetskim i fizikalnim zahtjevima građevinskih objekata, možemo ponuditi i izvođenje ETICS kontaktne toplinsko-izolacijske sustave. Kao toplinsko-izolacijski materijal, a sve u ovisnosti o zahtijevima objekta, projekta ili željama naručitelja, ugrađujemo fasadne sustave koji se temelje na polaganju ploča ekspandiranog polistirena (EPS), fenolnih ploča, ekstrudiranog polistirena  u područjima većih zahtjeva za tvrdoćom i trajnošću kao što su podnožja građevine (XPS), ili sustav s pločama mineralne vune.

Kao završni dekorativni sloj  ETICS sustava nudimo velik izbor završno-dekorativnih žbuka koja, ovisno o tipu korištenog veziva, može biti: plemenita mineralna žbuka, silikatna, silikatno-silikonska, silikonska i akrilatna žbuka, te izgked kulira. Odabirom veličine zrna i gore navedenog veziva moguće je dobiti različite tipove tekstura i strukture žbuke.

Pogledajte projekte na kojima smo radili ovu uslugu

10. siječnja 2016.

OŠ RIVARELA, NOVIGRAD

NAZIV PROJEKTA: OŠ Scuola elementare RIVARELA, Novigrad U toku prošle godine izvodili smo građevinsko obrtničke radove na OŠ Rivarela u Novigradu. Većina radova obuhvaćala je kompletnu […]
1. listopada 2015.
CARINA, UMAG

CARINA UMAG

NAZIV PROJEKTA: CARINA, UMAG TRAJANJE: 05.2015. do 10.2015.
1. srpnja 2015.
OBITELJSKA KUĆA PRALAS, OSIJEK

OBITELJSKA KUĆA PRALAS, OSIJEK

NAZIV PROJEKTA: OBITELJSKA KUĆA PRALAS, OSIJEK TRAJANJE: 07. 2015.