Sukladno energetskim i fizikalnim zahtjevima građevinskih objekata, možemo ponuditi i izvođenje ETICS kontaktne toplinsko-izolacijske sustave. Kao toplinsko-izolacijski materijal, a sve u ovisnosti o zahtijevima objekta, projekta ili željama naručitelja, ugrađujemo fasadne sustave koji se temelje na polaganju ploča ekspandiranog polistirena (EPS), fenolnih ploča, ekstrudiranog polistirena  u područjima većih zahtjeva za tvrdoćom i trajnošću kao što su podnožja građevine (XPS), ili sustav s pločama mineralne vune.

Kao završni dekorativni sloj  ETICS sustava nudimo velik izbor završno-dekorativnih žbuka koja, ovisno o tipu korištenog veziva, može biti: plemenita mineralna žbuka, silikatna, silikatno-silikonska, silikonska i akrilatna žbuka, te izgked kulira. Odabirom veličine zrna i gore navedenog veziva moguće je dobiti različite tipove tekstura i strukture žbuke.

Pogledajte projekte na kojima smo radili ovu uslugu

3. listopada 2019.

Vatrogasni dom Belišće: energetska obnova

Energetska obnova vatrogasnog doma Belišće…  
3. listopada 2019.

Stambena zgrada Osijek: energetska obnova

Energetska obnova višestambene zgrade u Osijeku, Lošinjska 45 i 47: Izvedena toplinska izolacija fasade iz EPS-a debljine 15 cm sa završnom obradom žbukom 2 mm u […]
3. listopada 2019.

Stambena zgrada Vukovar: energetska obnova

Vukovar, 204.Vukovarske brigade 79-89: energetska obnova tri zgrade, toplinska izolacija fasade sa završnom silikatnom žbukom, toplinska izolacija kosog i ravnog dijela krova i izmjena pokrova, kosi […]