Hidroizolacija ravnih krovova i zelenih krovova

2. listopada 2019.

PPO Kvarner: energetska obnova

Energetska obnova PPO Kvarner, – izmjena postojeće stolarije, nova PVC stolarija – toplinska izolacija pročelja kamenom vunom i izvođenje završne dekorativne silikonske žbuke – izvedba ravnog […]
2. listopada 2019.

Zgrada Ilica Zagreb: sanacija ravnog krova

Ilica, Zagreb: postojeći šljunak uklanja se na privremenu deponiju, ugrađuje se čepasta folija, toplinska izolacija (XPS) debljine 10 cm, TPO membrana debljine 1,5 mm, 300 gr […]
2. listopada 2019.

Opća bolnica Zadar: sanacija ravnog krova pedijatrije

Opća bolnica Zadar; sanacija ravnog krova pedijatrije  
2. listopada 2019.

INA Maziva Zagreb: sanacija ravnog krova

INA Maziva Zagreb: Sanacija ravnog krova proizvodnog pogona postavljanjem PVC hidroizolacije.  
2. listopada 2019.

Končar d.d.: sanacija ravnog krova

Končar d.d.: Sanacija ravnog krova transportnog ulaza – uklanjanje postojećih slojeva hidroizolacije, te dobava i postavljanje nove toplinske izolacije od PIR ploča i FPO hidroizolacije.  
2. listopada 2019.

TC Pevec Čakovec: sanacija ravnog krova

Sanacija ravnog krova TC Pevec Čakovec: izmjena stare dotrajale kamene vune, polaganje nove, te pokrivanje PVC membranom  
2. listopada 2019.

Stambena zgrada Vukovar: postavljanje fasade i krova od lima

Stambena zgrada Vukovar: postavljanje fasade i krova od falcanog aluminijskog lima.  
2. listopada 2019.

Vrtic Kvarner Rijeka: hidroizolacija ravnih krovova

Termoizolacija tervol DDP te TPO membrana. Pričvršćena tipskim SFS vijcima. Rubni dijelovi atika čelični nosači.  
2. listopada 2019.

Tehnička škola Rijeka: hidroizolacija ravnog krova

Tehnička škola Rijeka. Hidroizolacija ravnog krova TPO membranom u slojevima: geotekstil, TPO membrana, pričvrsni vijci, tpo plastificirani lim za obradu detalja.  
2. listopada 2019.

INA Maziva Zagreb: sanacija ravnog krova

INA Maziva Zagreb: Sanacija ravnog krova proizvodnog pogona postavljanjem PVC hidroizolacije.  
2. listopada 2019.

Končar d.d.: sanacija ravnog krova

Končar d.d.: Sanacija ravnog krova transportnog ulaza – uklanjanje postojećih slojeva hidroizolacije, te dobava i postavljanje nove toplinske izolacije od PIR ploča i FPO hidroizolacije.  
2. listopada 2019.

TC Pevec Čakovec: sanacija ravnog krova

Sanacija ravnog krova TC Pevec Čakovec: izmjena stare dotrajale kamene vune, polaganje nove, te pokrivanje PVC membranom  
2. listopada 2019.

Vrtic Kvarner Rijeka: hidroizolacija ravnih krovova

Termoizolacija tervol DDP te TPO membrana. Pričvršćena tipskim SFS vijcima. Rubni dijelovi atika čelični nosači.  
2. listopada 2019.

Tehnička škola Rijeka: hidroizolacija ravnog krova

Tehnička škola Rijeka. Hidroizolacija ravnog krova TPO membranom u slojevima: geotekstil, TPO membrana, pričvrsni vijci, tpo plastificirani lim za obradu detalja.  
2. listopada 2019.

OŠ Škurinje Rijeka: energetska obnova fasade, ravnog i kosog krova

Energetska obnova OŠ Škurinje: -izmjena kompletne vanjske stolarije- bravarije nova Aluminijska plastificirana bravarija -toplinska izolacija pročelja kamenom vunom i izradom završene dekorativne silikatne žbuke. -izvedba ravnog […]
2. listopada 2019.

Vodovod Osijek: hidroizolacija ravnog krova

Vodovod Osijek. Hidroizolacija ravnog krova  
2. listopada 2019.

Policijska akademija visoka škola Zagreb

Policijska akademija Zagreb: na postojeću podlogu ugrađivali su se C i Z profili izrađeni od čeličnog lima. Između profila ugrađivala se kamena vuna debljine 20 cm, […]
1. listopada 2019.

Energetska obnova dječjeg vrtića “Zeko” Slatina

  Energetska obnova dječjeg vrtića “Zeko” Slatina, radovi izvedeni u 2015.g. Radovi koje smo izvodili: – demontaža postojećeg kosog krova, pokrivenog valovitim salonit pločama sa čeličnom […]