Hidroizolacija ravnih krovova i zelenih krovova

3. listopada 2019.

HNK Rijeka: hidroizolacijski radovi

Hidroizolacijski radovi na ulaznoj terasi HNK Ivana Plemenitog Zajca u Rijeci: nakon skidanja postojeće hidroizolacije, nova se izolacija izvodila TPO membranom sa zaštitnim slojem 300g geotekstila. […]
3. listopada 2019.

Vatrogasni dom Belišće: energetska obnova

Energetska obnova vatrogasnog doma Belišće…  
3. listopada 2019.

Općinsko državno odvjetništvo Rijeka: hidroizolacija ravnog krova

Općinsko državno odvjetništvo Rijeka: Demontirali su se postojeći slojevi krova do betonske konstrukcije. Izvodili su se novi slojevi bitumenska parna brana, glazura u padu, polimercementni premaz, […]
3. listopada 2019.

Policijska škola Zagreb: sanacija krovova škole, skladišta i radionice

Policijska škola Zagreb: krovovi su Srednja škola, skladište i radionica. Skladište i Radionica – demontirali su se postojeći slojevi (na dijelu trapezni lim i drvena konstrukcija, […]
3. listopada 2019.

Mrtvačnica na groblju u Našicama: sanacija ravnog krova

Sanacija krova – Mrtvačnica na groblju u Našicama; radovi će se izvoditi u II faze. Prva faza, ugovorena, obuhvaća: Skidanje svih slojeva postojećeg krova, izvedba parne […]
3. listopada 2019.

Stambena zgrada Osijek: energetska obnova

Energetska obnova višestambene zgrade u Osijeku, Lošinjska 45 i 47: Izvedena toplinska izolacija fasade iz EPS-a debljine 15 cm sa završnom obradom žbukom 2 mm u […]
3. listopada 2019.

Stambena zgrada Vukovar: energetska obnova

Vukovar, 204.Vukovarske brigade 79-89: energetska obnova tri zgrade, toplinska izolacija fasade sa završnom silikatnom žbukom, toplinska izolacija kosog i ravnog dijela krova i izmjena pokrova, kosi […]
3. listopada 2019.

OŠ Zamet Rijeka: hidroizolacija ravnog krova

Osnovna škola Zamet Rijeka: ugradnja bitumenske parne brane, toplinske izolacije i TPO membrane  
3. listopada 2019.

Stambena zgrada Beli Manastir: sanacija terasa i balkona

I faza radova-sanacija terasa i balkona zbog procurenja oborinskih voda u prostor stanova za liječnike u Belom Manastiru na adresi M.Gupca 2a,2b,2c i 2d. Radovi obuhvaćaju […]
3. listopada 2019.

Policijska škola Zagreb: sanacija krovova škole, skladišta i radionice

Policijska škola Zagreb: krovovi su Srednja škola, skladište i radionica. Skladište i Radionica – demontirali su se postojeći slojevi (na dijelu trapezni lim i drvena konstrukcija, […]
3. listopada 2019.

Mrtvačnica na groblju u Našicama: sanacija ravnog krova

Sanacija krova – Mrtvačnica na groblju u Našicama; radovi će se izvoditi u II faze. Prva faza, ugovorena, obuhvaća: Skidanje svih slojeva postojećeg krova, izvedba parne […]
3. listopada 2019.

Stambena zgrada Osijek: energetska obnova

Energetska obnova višestambene zgrade u Osijeku, Lošinjska 45 i 47: Izvedena toplinska izolacija fasade iz EPS-a debljine 15 cm sa završnom obradom žbukom 2 mm u […]
3. listopada 2019.

Stambena zgrada Vukovar: energetska obnova

Vukovar, 204.Vukovarske brigade 79-89: energetska obnova tri zgrade, toplinska izolacija fasade sa završnom silikatnom žbukom, toplinska izolacija kosog i ravnog dijela krova i izmjena pokrova, kosi […]
3. listopada 2019.

OŠ Zamet Rijeka: hidroizolacija ravnog krova

Osnovna škola Zamet Rijeka: ugradnja bitumenske parne brane, toplinske izolacije i TPO membrane  
3. listopada 2019.

Stambena zgrada Beli Manastir: sanacija terasa i balkona

I faza radova-sanacija terasa i balkona zbog procurenja oborinskih voda u prostor stanova za liječnike u Belom Manastiru na adresi M.Gupca 2a,2b,2c i 2d. Radovi obuhvaćaju […]
2. listopada 2019.

PPO Kvarner: energetska obnova

Energetska obnova PPO Kvarner, – izmjena postojeće stolarije, nova PVC stolarija – toplinska izolacija pročelja kamenom vunom i izvođenje završne dekorativne silikonske žbuke – izvedba ravnog […]
2. listopada 2019.

Zgrada Ilica Zagreb: sanacija ravnog krova

Ilica, Zagreb: postojeći šljunak uklanja se na privremenu deponiju, ugrađuje se čepasta folija, toplinska izolacija (XPS) debljine 10 cm, TPO membrana debljine 1,5 mm, 300 gr […]
2. listopada 2019.

Opća bolnica Zadar: sanacija ravnog krova pedijatrije

Opća bolnica Zadar; sanacija ravnog krova pedijatrije